گزارش تصویری  شب دوم پرفورمنس جادوی سکوت ۲ 

  زمان: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ | آرمان آرون و ارشاد رفتاری | ساعت ۲۰